*

"Blomman växer och utvecklas inifrån
genom inneboende krafter. Det sker också
hos barnet, om andra (dvs. vuxna) ser till att
det skapas så goda växtbetingelser som möjligt.
Då kan växten frodas,utvecklas och blomstra."
 
 
- Friedrich Fröbel (1782-1852), förskolans fader (barnträdgården/kindergarten).

elrl

parle vous francais? je ne sais pas. pardon monsieur. okey let's dance!

RSS 2.0